Inlägg i den öppna debatten: Bluesscenen i Göteborg
Följ debatten från allra första början här!
Göran Larsson   2011-01-12
Är det dags för bluesen, och annan livemusik, att byta arena? Krögarna verkar sitta fast mellan kommunal praxis gällande alkohollagstiftningen och Störningsjouren. Musiken får inte störa och för att servera alkohol så måste man servera mat, om jag fattat det rätt (vilket inte alls är säkert förstås), vilket innebär att musiken blir sekundär. Lätt underhållning som man kan ha och mista. Ganska trist. Kan då vi som musikkonsumenter och musikanter påverka denna utveckling?

Skall vi skriva till våra politiker och försöka att ändra på situationen? I Danmark så har man väl inte riktigt samma nivåer som i Sverige och jag tror inte att praxis gällande alkohollagstiftningen tillämpas på lika nivå i hela Sverige. Kan man föreslå att någon del av staden undantas från närgången tillsyn från myndigheterna och skapande av sfär där musik och annan kultur får friare tyglar? Göteborg är precis på gränsen till att bli en storstad och detta är kanske något som behövs för att staden skall kunna växa på detta område. Exempel från Danmark är ju lätt att ta: Christiania och Jungfru Ane Gade i Ålborg. En storstad skall ju vara lite spännande och utmanande.

Alternativet är ju att en större undergroundrörelse med svartklubbar kommer tillbaka och livemusiken får flytta från ”finrummet”. Detta alternativ kanske är spännande på kort sikt då livemusiken kan bli lite farlig igen.

Vad säger förresten krögarna? Har man bara livemusik om den passar in i befintlig verksamhet eller är man beredd på att anpassa verksamheten efter musiken?

Vi hörs
Göran