[2014-04-15]
... på Göteborgs Bluesförenings årsmöte @ S/S Marieholm 14/4
Bilden på Erik Ivarsson är detalj av promotionfoto © gruppen Black Cat Bone
Ett välbesökt möte ombord på 'bluesbåten' S/S Marieholm. Föreningen kommer säkerligen att skriva om vad som sig tilldrog, men Redaktör'n fastnade för fyra punkter.

Det blir inget Göteborg Blues Party i Slottsskogen i år
Föreningen fick till slut avslag från kommunen. Krögaren har tidigare fått "ett föreläggande" på grund av höga ljudnivåer, och detta föreläggande spelar in i sammanhanget. Den klandervärda ljudnivån nåddes uppenbarligen inte på en av GBF:s spelningar, men det spelar alltså ingen roll. Redaktör'n - som bor ett par kvarter ifrån Slottsskogen - tänker på ljudnivåerna under Way Out West och suckar. Redaktör'n gillar verkligen Way Out West, men förstår inte varför Göteborg Blues Party skall behandlas så pass annorlunda.

OBS! Det kan mycket väl bli något inomhusarrangemang på det traditionella festivaldatumet.
Se Alvars förslag under punkten Övriga frågor nedan. Stay tuned!

Annika Kvarnström lämnar styrelsen och jobbar i stället i valberedningen
Annika har haft uppdraget 'sekreterare' men Redaktör'n anar att hennes engagemang och ansvar varit betydligt större än vad befattningen antyder. Vågar han skriva 'en klok och glad arbetsmyra'? Så uppfattar i alla fall Redaktören henne, och han bugar sig respektfullt och skulle gärna överlämnat en pokal om han haft någon.

I övrigt inga dramatiska förändringar i styrelsens sammansättning.

Hannah Tolf fortsätter som artistkontakt (bokningsansvarig) för onsdagsspelningarna på Café Hängmattan. Robert Tolf fortsätter i motsvarande roll avseende GBF:s övriga spelningar.

Erik Ivarsson valdes in som suppleant i 1 år
En ung gitarrist som hörs och hörts i många sammanhang. F.n. medlem i bluesiga Black Cat Bone och jazziga Erik Ivarsson Trio. Dessutom i duos med Ylva Fahlström Myrman, Hannah Shermis eller Mona Wallin. Gig med Bosse Lidéns Kapell och Richard Tehler. Tidigare hörd i ex. Erik & Elina, Black Barrel, Olyckskorpen, Cosmic Overtunes och Presto. Puh! En ung kille som vet hur det är att vara musiker på stadens scener: precis vad doktorn ordinerade!

Punkten 'Övriga frågor' gav förslag och debatter
Bara några exempel:
- Janne 'Kvarnis' Kvarnström framhöll att bluesbåten och de populära bluesjammen var mycket viktiga för föreningen och absolut inte fick överges.
- Alvar Tehler föreslog en mindre inomhusfestival, ex. på S/S Marieholm, med lokala artister på det traditionella festivaldatumet.
- Simon Lindekrantz och Redaktör'n talade sig varma för lokalen Götahof på Bellmansgatan 9: ett alternativ till Musikens Hus Stora Scen vid större arrangemang.

Intervju och diskussion i P4 Göteborg 22/4
"De ideella krafterna i bluesföreningen hade tänkt ordna det tolfte bluespartyt på restaurang Villa Belparc intill Stora dammen i Slottskogen, men kommunen säger nu alltså nej..
– Utomhuskonserter i den delen av Slottskogen kan störa närboende och besökare i parken, säger Gunnar Edlund på Göteborgs kommuns miljöförvaltning.

Men bland annat Way Out West arrangeras ju också i Slottskogen. Är inte ljudet därifrån besvärande?"
I var sin ringhörna: Bengt-Ove Göthlin vs. Gunnar Edlund.
LÄS & LYSSNA på hela inslaget & BEGRUNDA!
Klicka LYSSNA, skjut sedan tidsreglaget till 1.06.30 och spetsa öronen!
(2014-04-22)