[2017-09-18]
... på Sista valsen för Soulstore @ Soulstore 16/9

Ovan: P.O Björklund och Henrik 'Pilen' Pilquist i Den Mänskliga Faktorn. Som gjorde ett imponerande set: applåderna stod som spön i backen. Eget starkt material, övertygande spel och sång. Plus en sanslöst grann version av Neils "Down By The River": P.O sång, Pilen & Sebastian gitarr. Bilder © Redaktör'n
"Nu ska hela rasket rivas, nu ska hela rasket bort. Så jag tar farväl och stora tårar rullar på min kind. Nu är det slut på gamla tider, nu går trettifyran i himlen in". Ersätt 34:an med Soulstore så förstår ni.

En värdig avslutning med en lång rad musiker av rang på den lilla 'scenen' från kl. 14. Sedeldals, Lisa Wanloo, Flared, Uncas & den Andre, Uncas Tribe, Den Mänskliga Faktorn, Simon Lindekrantz, Mats Götherskjöld m.fl. Listan blev imponerande.

Och kvällen blev lika lyckad som vemodig. Alla hoppas vi på att eldsjälen Gert McGowan låter Soulstore resa sig ur askan likt fågeln Fenix. På en annan adress, kanske under ett annat namn. Men institutionen Soulstore behövs: som en träffpunkt, som en intim musikscen.

Stadsplanerare pratar alltid om Mötesplatser. Det brukar innebära ett sönderblåst torg. Soulstore (och Jazzå, R.I.P.) är/var äkta mötesplatser. Vänligen håll alla tillgängliga tummar.

Fotoalbum med Vanjas och mina bilder