[2023-07-20]
...
omigen på Gary T'to: Foto utlånade av Erik Lindahl
Fotosida 1. Fortsätt till Fotosida 2
Erik hälsar: "Efter Albert Kings konsert på Konserthuset 19 januari 1980 begav sig Albert till Hotell Rubinen där Gary T´to band spelade. Albert hade en limousine till sitt förfogande under Göteborgsbesöket och den väntade på honom utanför på gatan. [Tom Reilly på bas]. Foto: Erik Lindahl." Foto ovan: Redaktör'n

 
Arkiv: Redaktör'ns Tidigare Tänkta Tankar
           fr.o.m 26 aug 2009
Redaktör'ns Mailadress