[2024-01-08]
...
på det Nya Året 2024 i vår blåtonade musikvärld

Må bluestolvans vänner få glädje av året
Bengan med band lira blues i "På Spåret"
Bluesfestivalen publikt slå rekorden
Och toppa en kväll med Robben med Forden
bluesjammets gäster bli kvar till konserten
Ni slipper ju ro, det är inte galären!

Må systrarna KoM orka driva den scenen
Må stadens publik styra foten och benen
Till KoM när det vankas en kväll med musik
Den backen är brant, men musik gör dej rik!

Fyren få tillstånd att höja volymen
Till rock är ju faktiskt volym synonymen
Utopia skänker vi varmaste tankar
En scen vi idag bland de finaste rankar

Till Pusterviks Dylan vi gingo i trupp
Vad tror ni om bluesgigs en kort trappa upp?
Den Matsalen vinner vid varje besök
Säj, kunde ett bluesgig va' värt ett försök?

Den här pandemin buckla' till våra vanor
Vi satt i vårt hem, tänkte i andra banor
Och han Redaktör'n levde ytterst försiktigt
Han strunta' i gig som han förr sa' var viktigt

Fast Covid finns kvar vill vi leva på hoppet
Man vill inte säga, "Det är kört, det loppet"
Ty var arrangör ropar det enda raka:
"Hallå där publiken, kom genast tillbaka!"

 
Arkiv: Redaktör'ns Tidigare Tänkta Tankar
           fr.o.m 26 aug 2009
Redaktör'ns Mailadress