[2022-03-25]
...
igen på Anson Funderburgh - tack vare Erik Lindahls bilder från Nefertiti!
Onsdag den 9 april 2003 konserterade hr Funderburgh på Nefertiti, ett gig med Sam Myers vid mikrofonen. Den eminente fotografen Erik Lindahl var förstås där och har varit vänlig att sända oss tre bilder att lägga ut i GigKalendern inför kommande spelning på Musikens Hus den 22 april. TACK Erik!

Eriks bilder i stor storlek. Bild 1   Bild2   Bild3

 
Arkiv: Redaktör'ns Tidigare Tänkta Tankar
           fr.o.m 26 aug 2009
Redaktör'ns Mailadress